Free Mind Festival - Białystok 2010 - 24-26 września

>> WARSZTATY

DANCEOFFNIA

UL. KOLEJOWA 14 C

 

czwartek, 17.11.2011

18.00–19.30 Hip Hop Choreography, poziom średniozaawansowany, Jamie Luke

20.30–22.00 Hip Hop Choreography, poziom zaawansowany, Jamie Luke

 

PIĄTEK, 18.11.2011

16.00–18.00 Battle Strategy – strategia walki i styl, poziom średniozaawansowany, Rogal UWAGA !!! TEN WARSZTAT SIĘ NIE ODBĘDZIE

18.30–20.00 Hip Hop Choreography, poziom zaawansowany, Jamie Luke

20.00–22.00 Battle Strategy – strategia walki i styl, poziom zaawansowany, Rogal

 

SOBOTA, 19.11.2011

10.00–11.30 Hip Hop Choreography, poziom zaawansowany, Jamie Luke

11.30–13.00 Hip Hop Choreography,  poziom średniozaawansowany, Jamie Luke

 

NIEDZIELA, 20.11.2011

10.00–11.30 Hip Hop Dance, poziom średniozaawansowany, Ryfa

11.30–13.00 Hip Hop Dance, poziom zaawansowany, Ryfa

13.00–15.00 Top rock and rocking, poziom średniozaawansowany, Skoora

15.00–17.00 Top rock and rocking, poziom zaawansowany, Skoora

REGULARMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW <<

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach Free Mind Festival 2011, które odbędą się w dniach 18-20.11.2011 jest dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem zajęć.

2. Liczba miejsc w każdej grupie zajęciowej jest ograniczona.

3.Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i wpłat wpływających na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku nie wpisania imienia i nazwiska podczas przelewu bankowego wpłacona zaliczka przepada.

4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami.

5. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach i dokonaniu zapłaty, Organizator zwraca 70%. Zwrot wpłaty możliwy tylko po zwróceniu oryginalnego rachunku wpłaty.

6. W przypadku dokupienia dodatkowych zajęć po dokonaniu wpłaty kolejne zgłoszenie trakowane będzie jako nowe.

7. Organizator nie będzie uwzględniał roszczeń finansowych w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu uczestników jak również rezygnacji z zajęć z powodów niezależnych od Organizatora.

9. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów Free Mind Festival. W takim przypadku uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za zmienione zajęcia.

10. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i zajęć.

11. Koszty związane z podróżą i z zakwaterowaniem ponosi uczestnik.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie miejsca, gdzie odbywają się warsztaty oraz pozostałych miejsc realizacji Festiwalu.

13. Uczestnik biorący udział w warsztatach zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty z festiwalu), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.

14. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego na terenie studia i innych obiektów, w których odbywają się próby oraz zajęcia.

15. W miejscu gdzie odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.

16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy warsztatowej bez zwrotów wpłaconej kwoty za zajęcia.

17. Podczas zajęć tanecznych, prób i warsztatów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania Festiwalu.

19. Zgłaszając się na Festiwal uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników Free Mind Festival i zobowiązuje się do ich przestrzegania.