Free Mind Festival - Białystok 2010 - 24-26 września

>> BBOY CONTEST

ZWYCIĘzCY FREE MIND FESTIVAL 2011

BBOY CONTEST 1 VS 1

I MIEJSCE - RAJS, nagroda o wartości 200 zł oraz kupon cropp town 400 zł

II MIEJSCE - łĘCZYK, kupon cropp town 300 zł

 

BBOY CONTEST 3 VS 3

I MIEJSCE - EUDEZET SKILLZ, nagroda o wartości 800 zł oraz kupon cropp town 500 zł

II MIEJSCE - BONNIE & CLYDE & BUCK, kupon cropp town 500 zł

 

dZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PASJĘ I GRATUJULEMY !!!

REGULAMIN FREE MIND BBOY CONTEST 2011

 1. W FREE MIND BBOY CONTEST mogą wziąć udział ekipy break dance, solowi bboy’s/bgirl’s,  którzy zgłoszą się poprzez formularz zamieszczony na stronie www.free-mind.pl w zakładce BBOY CONTEST i dokonają opłaty startowej.
 2. Liczba uczestników ekip biorących udział w conteście 3vs3 nie może przekraczać 3 osób, a także nie może być mniejsza niż 3 członków.
 3. Choreograf/opiekun grupy w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscach festiwalowych.
 5. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i występów.
 6. Tancerz, choreograf/opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego lub uczestników grupy na terenie obiektów, w których odbywają się próby i występy.
 7. W obiektach festiwalowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.
 8. Poprzez wzięcie udziału w FREE MIND BBOY CONTEST tancerz, jak i każdy członek grupy zgadza się na:
  • umieszczenie pokazu w pamiątkowym DVD, które zostanie rozpowszechnione wśród tancerzy, choreografów i publiczności (dostępne także w sprzedaży),
  • wykorzystanie nagrań oraz zdjęć w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty imprezy), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.
 9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgłoszenia co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w FREE MIND BBOY CONTEST.
 10. Poprzez uczestnictwo w FREE MIND BBOY CONTEST każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND FESTIVAL.
 11. OPŁATA STARTOWA za udział w conteście WYNOSI 15 ZŁ/osoba / 10 ZŁ DRUGA KONKURENCJA.
 12. wPŁATY STARTOWEJ dokonujemy na miejscu, W KLUBIE FAMA, tuż przed imprezą, W GODZ. 8.00 - 12.00
 13. NAGRODY W KATEGORII 3VS3:  1 MIiejsce 800 zł oraz kupon cropp town o wartości 500 zł, 2 miejsce - kupon cropp towm o wartości 500 zł,
 14. nagrody w kategorii 1vs1: 1 miejsce 200 zł oraz kupon cropp town o wartości 400 zł, 2 miejsce - kupon cropp town o wartości 300 zł.
 15. Zgłaszając się na Festiwal uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników Free Mind Festival i zobowiązuje się do ich przestrzegania.